Liisingutaotlus

1. VALI SÕIDUK

2. SOOVITAVAD TINGIMUSED

0 Arvuta

3. TAOTLEJA ANDMED


4. TAOTLUSE EDASTAMINE


1) Käesolevaga salvestatakse taotluses toodud andmed OÜ Import Auto andmebaasis ja edastatakse Teie poolt valitud liisingettevõttele;
2) Olete andnud nõusoleku oma isikuandmete töötlemiseks Teile käesoleva taotluse alusel liisingupakkumise tegemiseks ja lepingu sõlmimise otsustamiseks;
3) Olete andnud nõusoleku, et OÜ Import Auto võib edastada Teie andmeid, sh isikuandmeid kindlustusandjatele või kindlustusvahendajatele liisingueseme või finantseerimislepingu täitmist tagava vara kohta kindlustuspakkumise tegemiseks ja kindlustuslepingu sõlmimiseks;
4) Kinnitate, et taotluses toodud kolmandad isikud on andnud nõusoleku nende isikuandmete töötlemiseks samadel alustel Teie andmetega;

code